Arendalsuka 2018

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena, som arrangeres i uke 33 hvert år. Her møtes aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv hverandre, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Vi er tilstede på Arendalsuka 2018. Vil du ha kontakt med oss under Arendalsuka ta kontakt med Erica Blakstad på mob: 934 03 346

Arendalsuka er et uavhengig initiativ, startet for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom. Privatpersoner står bak ideen, og gjennomførte den første Arendalsuka 2012 på dugnad, samt ved hjelp av sponsorer og gode hjelpere. Videreføring av Arendalsuka er også et uavhengig dugnadsprosjekt, men med en noe tydeligere og fastere organisering og struktur.

Målet med Arendalsuka er at den skal:

  • være en politisk møteplass
  • bidra til engasjement og interesse for politikk
  • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Arendalsuka er åpent for alle - gratis - ingen billetter.
Alle arrangementer som inngår i Arendalsukas program er åpne for alle og gratis å delta på.

GIEK Kredittforsikring er tilstede på Arendalsuka 2018. Vil du ha kontakt med oss under Arendalsuka ta kontakt med;
Erica Blakstad, Mob: 934 03 346