Beskytt din virksomhet

Transparency International Norge har kommet ut med en oppdatert versjon av sin Håndbok «Beskytt din virksomhet – håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv»

Transparency International Norge lansert 16.12.2014 sin oppdaterte Håndbok «Beskytt din virksomhet – håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv» og bidro samtidig ved lansenring av boken «Å bekjempe et samfunnsonde».

Dette er nyttig informasjon og lesing som tydelig synliggjør at dette ikke alene må betraktes som juridiske problemstillinger og spørsmål om skriftlige rutiner, men et spørsmål om åpenhet, daglig oppmerksomhet og gode rutiner.

Les mer om håndboken her.