GIEK Kredittforsikring får beste kredittverdighet av Experian

GIEK Kredittforsikring (GK) sin jobb er å kredittvurdere våre kunders kunder, og å ta risiko på disse selskapene, slik at våre kunder er sikret betaling. Noen lurer kanskje på om GK har ryggrad til å ta denne risikoen.

GK er et statelig eid selskap. Nærings og fiskeridepartementet eier 100% av aksjene. I tillegg så re-forsikrer GK all risiko andre steder, slik at vi til enhver tid har en god bufferkapital og soliditet. På denne måten vil vi alltid være beredt til å ta det samfunnsansvaret vi har fått tildelt av departementet, som er å fremme norsk næringsliv med særlig vekt på SMB og norsk eksport. 

I 2017 forsikret GK salg fra norske selskaper til kjøpere i over 100 land for ca 44,4 mrd NOK. I 2018 ligger det an til at GK vil forsikre salg på over 48 mrd NOK.

Dette krever god styring av risiko og god økonomi.

De siste årene har Experian gjort en kredittvurdering av GK. GK har da alltid fått «Beste Kredittverdighet». I 2018, fikk vi en Delphi kredittscore på 945 av 1000 mulige poeng.