Eksportkonferansen 2018 - Hold av datoen

18. april 2018 arrangeres årets viktigste konferanse for aktører innen norsk eksport. Vi kan love deg en dag som inspirerer og engasjerer!

Eksportkonferansen 2018 tar for seg utviklingen i det geopolitiske landskapet de siste årene: Hva vil et proteksjonistisk USA og et splittet EU etter Brexit bety for Norge og norske eksportører? For å kaste lys over disse spørsmålene legger vi igjen opp til å få besøk av Alain Chaboud fra the Federal Reserve i USA og Jon Gunnar Pedersen, tidligere statssekretær i Finansdepartementet, nå leder for Arctic Securities i New York.

Eksportkonferansen er den eneste i sitt slag i Norge, og er en viktig arena for faglig påfyll, diskusjon og nettverksbygging for eksportbedrifter, representanter for myndighetene og andre med et engasjement innen internasjonal handel. Det er også en anledning for norske eksportører til å trekke på erfaringene til andre. 


Sted: Det Norske Teatret 

Mer informasjon, program og påmelding kommer.