GIEK Kredittforsikring scorer høyt på kundetilfredshet

GIEK Kredittforsikring gjennomførte en kundeundersøkelse i månedsskifte mai/juni 2018.

Vi har gjennom undersøkelsen fått en del gode innspill til forbedringer som vil bli tatt tak i fortløpende. Men i det store og hele er kundene svært godt fornøyd med GIEK Kredittforsikring. Les mer om resultatene fra her.

Nå var det lenge siden GIEK Kredittforsikring hadde gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse. Den forrige var helt tilbake til 2009, som var midt under finanskrisen. Den gang da fikk vi veldig gode tilbakemeldinger fordi vi var det eneste kredittforsikringsselskapet som virkelig stod last og brast med våre kunder i en vanskelig tid. 

Selv følte vi at hadde alt for mye å gjøre den gang, da alle som hadde mistet dekningen hos de internasjonale aktørene kom løpende til oss. Vi doblet forsikret volum fra oktober 2008 til oktober 2010, fra 22 mrd NOK til 45 Mrd NOK. Denne innsatsen satt tydeligvis våre kunder pris på og ga oss den gang en meget god kundetilfredshetsmåling på 80,5 (Som i 2009 var på linje med Skandiabanken).

Siden 2009 og frem til i juni 2018 har vi gjort mange endringer. Først og fremst har vi digitalisert hele virksomheten. Alle systemer i GIEK Kredittforsikring ble byttet ut i oktober 2015, så her er alt tilrettelagt for å møte den nye digitale hverdagen. Dette har selvfølgelig påvirket kundene våre i negativ og positiv retning. Litt negativt var det nok når alt ble nytt og annerledes, men når man har fått kjørt på nye systemer en stund så blir man etter hvert «dus» med det også.

Vi var derfor svært spent på hvordan kundene synes GIEK Kredittforsikring anno 2018 fremstod på ulike områder. Vi hadde i utgangspunktet forventet en nedgang fra de gode resultatene i 2009. Men faktisk så viste det seg at over 96% av kundene var fornøyd med GIEK Kredittforsikring, hvorav 80% var meget fornøyd.

Kundetilfredshet på 82,9

Analysene av svarene fra våre kunder viste at GIEK Kredittforsikring fikk en kundetilfredshets måling nå i 2018 på 82,9 noe som er en markant økning fra det gode resultat vi fikk i 2009.

Til sammenligning så gjør Norsk kundebarometer sine undersøkelser hvert år. GIEK Kredittforsikring er ikke med i den undersøkelsen, men våre resultater viser at vi har like fornøyde kunder som Toyota, Tesla og Finn.no

Vi tar tak for å bli enda bedre

I arbeidet utover høsten vil vi ta tak i de konkrete tilbakemeldinger om forbedringer vi har fått fra våre kunder. En ting har vi allerede etablert og det er ny funksjonalitet i kundeportalen når man skal søke om nye kredittgrenser.

Vi vil også komme med nye produkter og vilkår som er mer tilpasset banker, og vi vil endre på oversalgsregelen slik at den blir lik som bransjenormen, for å nevne noe. 

Vi vil gjerne få takke alle kunder som har svart på undersøkelsen (50% av alle kundene svarte på undersøkelsen), og vi skal gjøre alt vi kan for at dere skal fortsette å ha den gode opplevelsen i møte med GIEK Kredittforsikring fremover.