Har du husket å melde deg på Eksportkonferansen 2019?

Vi inviterer sammen med Innovasjon Norge, GIEK og Eksportkreditt til debatten om hvordan vi skal tette eksportgapet fremover.

Hvorfor taper Norge eksportandeler sett i forhold til land vi sammenligner oss med og hvordan kan vi snu trenden?

Se filmen ved å trykke på bilde under.

Vi håper du vil være med oss gjennom en ettermiddag med foredrag, debatter, utdeling av Eksportprisen og hyggelig mingling med sentrale aktører og meningsbærere. 

Meld deg på eksportkonferansen her