I Kina på statsbesøk

Det var stor forventning om økt samarbeid mellom Kina og Norge. Over 300 delegater fra Norge ble mottatt med stor gjestfrihet sist uke. Mange avtaler innenfor en stor bredde av industrier ble inngått. Eksporten til Kina ventes å øke. GIEK Kredittforsikring var tilstede både i Bejing og i Shanghai.

GIEK Kredittforsikring forbereder seg på å dekke mye salg til Kina

En eksportnæring med spesielt store forventninger til økt eksport til Kina, er sjømatnæringen. Allerede i 2018 er eksporten til Kina doblet fra 2017.

Sjømatrådet forventer at etterspørselen i Kina, etter laks, vil øke fra 95 tusen tonn i 2017, til 240 tusen tonn i 2025. Norsk sjømat er ansett for å være av svært god kvalitet, så næringen har forventninger til å ta en stor andel av denne veksten.

For å bistå næringen jobber vi i GIEK Kredittforsikring med å styrke vår kompetanse om sjømatnæringen og sjømatbedriftene i Kina. I den forbindelse var vi tilstede når Hans Majestet Kong Harald var på statsbesøk i Kina. Samtidig hadde vi også to personer som besøkte debitorer i Shanghai.