Møt GIEK Kredittforsikring på Seafood Expo North America den 11.-13. mars 2018

Seafood Expo North America er en viktig arena for sjømatnæringen. 
GIEK Kredittforsikring er tilstede for å treffe kunder, samarbeidspartnere og kjøpere av norsk fisk. Ta kontakt med oss om du vil avtale et eget møte med oss der.

 

I denne perioden, 11-13 mars 2018, kommer tusenvis av kjøpere og leverandører av sjømat fra hele verden til Boston for å møtes og gjøre forretning. Her treffer man både importører, eksportører, grossister, restauranter, supermarked, hoteller og andre kjøpere av sjømat.

GIEK Kredittforsikring forsikret norsk fiskeeksport for 35 mrd i 2017. Dette gjør at norske fiskeeksportører kan selge sjømat til hele verden uten å måtte bekymre seg for manglende betaling fra kunden.

Vil du møte oss i Boston kan du gjerne gjøre en avtale på forhånd. Ta kontakt med Ronny Karlsen Ahlberg på mobil: 415 25 486 eller på mail: rka@giekkreditt.no