NFD vil kartlegge kredittforsikringsmarkedet i Norge

Nærings- og fiskeridepartementet vil gjennomføre en begrenset kartlegging av kredittforsikringsmarkedet i Norge, herunder hvilke bransjer, produkter og eksportland som særlig benytter kredittforsikring.

Denne kartleggingen vil finne sted nå i 2019, blant annet for å vurdere fremtidig organisering av GIEK Kredittforsikring.

Det vil i den sammenheng også  gjennomføres en brukerundersøkelse hvor enkelte kunder og interessenter vil bli intervjuet.

Har du spørsmål rundt dette kontakt Erica Blakstad:

telefon: 934 03 346 eller

epost: Erica.Blakstad@giekkreditt.no