Nye utbedringer i Kundeportalen

GK tar kundenes tilbakemeldinger på alvor og hører på deres forslag til forbedringer. Nå har vi gjort grep i kundeportalen og implementert oversikter som har vært etterspurt av kunder med mange forsikringsavtaler. Flere endringer vil også komme fremover – så gi oss gjerne innspill slik at din kundeopplevelse blir best mulig.

I kundeundersøkelsen vi gjennomførte på forsommeren 2018, fikk vi en del tilbakemeldinger som kunne forbedre brukeropplevelsen i kundeportalen.

Vi har allerede implementert ny søkefunksjon på «Søk om ny kredittgrense». Nå har vi også forbedret en del andre oversikter.

Særlig for kunder som har mange forsikringsavtaler/poliser så har det bl.a. vært utfordrende når man skulle fornye kredittgrenser eller se på hvilke grenser som har vært endret – å vite hvilken polise den spesifikke kredittgrensen hørte innunder.

I kundeportalen vil man se endringene under menyvalget:

KREDITTGRENSER og underpunktene
«Kredittgrenser som snart utløper» og
«Kredittgrenser som er endret».

I tillegg så vil man se en klar forbedring under Menypunktet

MISLIGHOLD OG ERSTATNING og underpunktet
«Oversikt over aktive misligholdsmalendringer»

Endringene er at oversiktene nå viser en egen kolonne med polisenavn.
For kunder som kun har en polise så kan endringen synes overflødig, men for kunder med mange poliser (som f.eks bankkunder og factoringkunder) så vil endringer fremstå som en klar forbedring.

Vi jobber som sagt kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen til våre kunder. Dersom du har forslag som vil forbedre din brukeropplevelse så ta kontakt med Leder for Forretningsutvikling og IKT, Jan-Erik Graarud (mob: 93086189 eller jan-erik.graarud@giekkreditt.no) så vil forslagene bli grundig vurdert.