Ungdomsskole elev på jobb hos GIEK Kredittforsikring

Solidaritetsaksjonens grunntanke er at norske elever, ved å gi én dag av sin utdanning, bidrar til utdanning for ungdom i en annen del av verden. Hvordan Isak sin arbeidsdag hos GIEK Kredittforsikring var, kan du lese mer om her …

I uke 7 arrangeres solidaritetsaksjon på Engebråten skole. Alle elevene i 9. klassetrinn skal i løpet av denne uken gjøre et dagsverk i stedet for å gå på skolen, slik at de kan tjene penger, for at barn andre steder i verden skal kunne gå på skole.

Elevene på Engebråten skole på Grefsen/Kjelsås i Oslo, har valgt at årets solidaritetsaksjon, skal støtte «llula Orphan Program». Ilula Orphan Program gir foreldreløse barn i Tanzania skolegang og et bosted. For ytterligere informasjon om programmet, se www.iopnorge.wordpress.com

Isak Graarud er elev ved Engebråten ungdomsskole. Vi har spurt ham noen spørsmål om hans dag hos GIEK Kredittforsikring og IOP.

 

Kan du først si noen ord om hvorfor dere på Engebråten ungdomsskole har valgt IOP (Ilula Orphan Program) som deres mål for årets Solidaritetsaksjon?

  • Engebråten skole har støttet IOP i over 8 år, så jeg tror det er blitt en tradisjon mer enn et faktisk valg av oss. Hva som var årsaken til at de valgte IOP for 8 år siden vet jeg ikke.

 Hva er IOP og hva er det denne organisasjonen gjør ?

  • IOP er et program eller en organisasjon som ble stiftet i 1998 av Berit Skaare. IOP hjelper foreldreløse jenter og gutter som har mistet foreldrene sine til sykdommen Aids. Det vi tjener inn på denne aksjonen går til å hjelpe foreldreløse barn i Tanzania med å få utdanning og muligheter til å komme seg videre i livet. Hiv og aids er et stort problem i Tanzania og i 2011 var det antatt at 1,6 millioner mennesker hadde HIV og/eller AIDS.

 Hvordan har arbeidsdagen din hos GK vært?

  • Ganske hektisk. Jeg startet dagen med å bli med i et to timer langt Brukerforum møte med 9 andre personer. Der diskuterte de nye løsninger for fagsystemet sitt og en del andre ting.
  • Deretter var det tid for Lunch, før jeg var med i et nytt møte som var en form for kredittkomite - hvor de besluttet premier på nye kundeavtaler.
  • På slutten av dagen har jeg stekt vafler til alle ansatte, som de fikk servert på kjøkkenet, før jeg nå svarer på alle disse spørsmålene.

 Det å være med på møter i et forsikringsselskap som GK, er nok ganske så annerledes enn å være på skolen. Etter en slik dag - Føler du at du at har mest lyst til å gå på skolen i morgen eller på en ny jobbdag?

  • GIEK Kredittforsikring virker som en god arbeidsplass med mange hyggelige mennesker som er snille og greie. Jeg hadde ikke hatt noe imot og være her en dag til, men jeg foretrekker nok å komme meg tilbake på skolen fordi der har jeg venner og kjente.

 Vet du hva du har lyst til å jobbe med når du er ferdig med skolen?

  • Når jeg er ferdig med å gå på skole kan jeg tenke meg å jobbe som Ingeniør og kunne jobbe med produktutvikling.

 Hva synes du om at dere mister en skoledag, og må være på en arbeidsplass en hel dag fra klokken 8-16?

  • Det har blitt en fin dag her hos GIEK Kredittforsikring, og selv om dagen har vært lengere en vanlig så har jeg hatt det fint og jeg har ikke blitt så veldig sliten.