Sjømatdagene på Hell 2014

Den 21. – 22. januar var GIEK Kredittforsikring til stede på “Sjømatdagene på Hell 2014”. Dette er en stor og viktig møteplass for sjømatnæringen og derfor en viktig arena for oss å besøke. Temaet for sjømatdagene i år var: “Store muligheter til tross for utfordringer”. Rundt 400 representanter fra næringen hadde funnet veien til Hell disse dagene. Tilstede var også fiskeriministeren og stortingsrepresentanter.

Programmet var spennende og variert. Blant annet holdt Ragnar Nystøl fra Kontali Analyse et innlegg om trendene i laksenæringen. Det var interessant å observere at analysebyrået mener at 2012- og 2013 har skapt en ny trend i laksenæringen, når det gjelder tilbud og etterspørsel, ved at markedet har tålt en økning av lakseproduksjon uten at dette har ført til prisnedgang.

Ellers holdt Torgeir Reve fra BI et glødende innlegg om fremtiden for industrien. Han mener havbruksnæringen må tenke nytt for å rekruttere ungdom blant annet ved at man må etablere “havbrukssentre”. Hans påstand er at det er mer attraktivt for ungdom å jobbe i de store bedriftene fremfor små familiebedrifter.

Yngve Myhre, avtroppende konsernsjef i Salmar, holdt et foredrag om mulighetene for foredling av laks i Norge. Salmar har en av verdens ledende foredlingsfabrikker, InnovaMar, på Frøya. Myhre snakket også om utfordringer i hvitfisk bransjen.

Alt i alt var dette to lærerike og interessante dager hvor GIEK Kredittforsikring også benyttet anledningen til å treffe flere av våre kunder.