GIEK Kredittforsikring bygger kompetanse på viktige markeder

GIEK Kredittforsikring har en klar formening om at dersom vi skal kunne yte best mulig service overfor våre kunder, så må vi forstå våre kunders behov og markedene de opererer i.

For å tilegne oss bransjekunnskap og opparbeide oss kompetanse om de markedene våre kunder eksporterer til, er vi ofte på kundebesøk og har regelmessig møter med norske eksportørers kunder i utlandet.

Høstaktiviteten er således godt i gang.

Så langt denne høsten har vi deltatt på:

  • Flere kvartalspresentasjoner
  • 21. Aug./Pelagisk dag, Ålesund (Kontakt: Aud.Havelsrud.Klaesson@giekkreditt.no eller Merete.Skjelland@giekkreditt.no)
  • 16-19 Sept./World Seafood Moscow Exhibition, Moskva (Kontakt: Tobias.Stokke@giekkreditt.no eller Ole-Henning.Os@giekkreditt.no)
  • 24-25 Sept./Marine Money Offshore konferansen, Singapore (Kontakt: Arnfinn.Lov-Mikkelsen@giekkreditt.no eller Jorn.Persen@giekkreditt.no)

Deltagelse på konferanser og messer kombineres som regel med møter med eksportører og/eller deres kunder. Styret i GIEK Kredittforsikring valgte i tillegg å legge sitt møte i september til Kiev i Ukraina, for å få en bedre forståelse av både utfordringene og mulighetene der.

Vi planlegger nå deltagelse på følgende konferanser og messer denne høsten:

  • 10 Okt./ Offshore Forum 2013, Oslo (Kontakt: Jorun.Wiig@giekkreditt.no)
  • 22-24 Okt./Seafood Barcelona, Spania (Kontakt: Kristine.Bugge.Lie@giekkreditt.no)
  • 31 Okt./Torskefiskkonferansen, Tromsø (Kontakt: Aud.Havelsrud.Klaesson@giekkreditt.no)
  • 28 Nov./Havbrukskonferansen, Oslo (Kontakt: Lise.Marie.Gausemel@giekkreditt.no )
  • 5-6 Nov./ Verftskonferansen 2013, Ålesund (Kontakt: Arnfinn.Lov-Mikkelsen@giekkreditt.no eller Jorn.Persen@giekkreditt.no )
  • 5-7 Nov/China Fisheries & Seafood Expo, Kina (Kontakt: Tobias.Stokke@giekkreditt.no eller Bente.Corneliussen@giekkreditt.no)

Dersom du ønsker å snakke med noen som har vært på de ulike konferansene, eller ønsker å booke noen møter i forbindelse med de kommende konferansene er det bare å ta kontakt.

På gjensyn.