Eksporten kunne falt 2,5 prosent

«Eksporten kunne falt 2,5%» var overskriften i Finansavisen i dag. Finansavisen skriver i sin artikkel at Menon Business Economics har lagd en rapport for Garanti Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) hvor konklusjonen er at eksporten hadde falt med 23 mrd NOK om ikke det hadde vært for norske statsgarantier utstedt av GIEK.

Videre sier rapporten at over 11.000 arbeidsplasser hadde gått tapt om ikke GIEK hadde vært der og støttet opp om norske eksportbedrifter.

GIEK er morselskapet til GIEK Kredittforsikring. Arbeidsdelingen mellom selskapene er ganske enkel. GIEK garanterer for fordringer/kreditter med løpetid lenger enn 2 år, mens GIEK Kredittforsikring forsikrer fordringer/kreditter med løpetid under 2 år.

Menon Business Economics har gjort samme øvelse for GIEK Kredittforsikring som de har for GIEK. Konklusjonene for denne rapporten var også oppløftende. Blant annet vises det til at brukere av GIEK Kredittforsikring hadde en samlet verdiskapning på 32 mrd NOK i 2012. Omsetningen for disse selskapene var 176 mrd, hvorav 87 mrd ble eksportert - noe som utgjør 15% av totaleksporten fra fastlands-Norge.

Rapporten konkluderer med at de bedriftene som bruker GIEK Kredittforsikring utmerker seg med å ha høyere verdiskapning per ansatt sammenlignet med resten av norsk næringsliv. Brukerne av GIEK Kredittforsikring hadde i overkant av 1,1 million kroner i verdiskapning per ansatt, mens resten av næringslivet i Norge hadde en verdiskapning på i overkant av 800.000 kroner.

Mens GIEK’s portefølje er svært konsentrert rundt olje & gass næringen, har GIEK Kredittforsikring sin portefølje en helt annen profil da den er mye mer diversifisert. GIEK Kredittforsikring har en portefølje som er spredd mer jevnt utover blant næringene prosessindustri, teknologi, olje & gass, fornybar energi, sjømat, maritim og bygg & anleggsindustrien m.fl.

GIEK Kredittforsikring skal fremme norsk eksport ved å være en langsiktig, engasjert og kompetent tilbyder av kredittforsikring. Vi tilbyr sikkerhet når du trenger det – i gode og i dårlige tider. Kanskje er det derfor at våre kunder klarer å ha en høyere verdiskapning per ansatt enn resten av norsk næringsliv…