Russland - Vi står ved våre forpliktelser overfor eksportørene

Russland har innført fullstendig stopp i import av storfekjøtt, svinekjøtt, frukt, grønnsaker, fjærfekjøtt, fisk, ost, melk og andre melkeprodukter fra blant andre Norge. Russiske myndigheter har annonsert at importforbudet skal gjelde i ett år fra og med 7. august 2014.

GIEK Kredittforsikring (GK) tilbyr kredittforsikring som dekker tap på kundefordringer. GK er en del av regjeringens virkemiddelapparat for å fremme norsk eksport. Vel 60 prosent av GKs totale forsikrede fordringsmasse er knyttet til den norske sjømatnæringen. Norge eksporterer laks, ørret, torsk, makrell og sild til Russland. Russland har vært et stort og viktig eksportmarked for norsk sjømat.

GK får mange spørsmål om eksporten av norsk sjømat til Russland. GK kan ikke gi ut opplysninger om enkeltstående kunder og/eller -kontrakter.

Dersom importforbudet i Russland skulle medføre at norske eksportører ikke får betaling for eksportforsendelser som er forsikret i GK, vil GK dekke eksportørers tap som avtalt.

Som en følge av importforbudet av norsk fisk og sjømat til Russland vil GKs tilbud om kredittforsikring for disse produktene p.t. være av liten interesse for norske eksportører.

Vi tilbyr imidlertid kredittforsikring også til Ukraina, Russland og andre markeder for de varer som ikke er berørt av forbudet, på vanlige betingelser, og ut fra vårt mandat om å operere på kommersielle vilkår.

GK vil også kunne dekke risiko i nye markeder som norske eksportører velger å handle med.

Pressekontakt:
Steffen Skaar, Leder for Fisk og Sjømat, mobil: +47 46 85 40 67
Erica J Blakstad, Adm. Dir., mobil: +47 93 40 33 46