World Food Moscow Exhibition

GIEK Kredittforsikring var også i år tilstede med 5 personer under matmessen World Food Moscow 14-17 september, med hovedfokus på fisk og sjømat segmentet.

Bilde er fra messen i 2013

Det er viktig for oss å være tilstede under denne typen arrangement for å kunne følge opp aktørene i markedet også under dagens omstendigheter.

GIEK Kredittforsikring deltok i rundbordsmøte i regi av Sjømatrådet og våre kredittrådgivere og jurister fikk gjennomført flere nyttige møter med debitorer og samarbeidspartnere.

Situasjonen er krevende, kanskje spesielt for foredlingsleddet innenfor rød fisk, men vi merker oss at mange aktører er raske til å omstille seg.

Det er mange sterke relasjoner innenfor Norsk – Russisk fiskehandel. Aktørene har vært gjennom utfordrende tider også tidligere. Vi velger derfor å se fremover med et positivt blikk.