Overføring av forvaltningen av eierskapet til GIEK Kredittforsikring

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å overføre forvaltningen av eierskapet til GIEK Kredittforsikring AS (GK) fra Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) til Nærings- og fiskeridepartementet.

Overføringen innebærer ingen endringer i GKs virksomhet.

Spørsmål kan rettes til administrerende direktør Erica J Blakstad
telefon + 47 93403346