Møt GIEK Kredittforsikring på Verftskonferansen 2014

Leder for Industriavdelingen Arnfinn Løv-Mikkelsen og Senior Kredittrådgiver Jørn Persen deltar på Verftkonferansen 4. og 5. november i Ålesund.  

GIEK Kredittforsikring har mange engasjement innenfor maritim sektor generelt og innenfor verftsnæringen speiselt. Dette er derfor en møteplass vi prioriterer å være tilstede på hvert år, sier Arnfinn Løv-Mikkelsen.

Konferansen er en faglig og sosial møteplass for den maritime bransjen. Her treffer vi eksisterende kunder, potensielle kunder og flere av våre samarbeidspartnere.