Norsk Ukrainsk Business Forum - Kiev

GIEK Kredittforsikring deltok i Business Forumet som ble engasjert i tilknytning til statsminister Erna Solbergs reise til Polen og Ukraina i november måned.

Erna Solberg uttrykte sterk støtte til Ukraina og deres nye regjering, og Norge ble takket av statsminister Arsenuy Yatsenuk.

Det var fokus på og diskusjoner om mange av de utfordringer Ukraina står ovenfor, men det var likevel en underliggende positiv tone hvor mulighetene ble trukket frem.

Den norske delegasjonen var stor. Det var mye fokus på IKT. Flere norske selskaper har etablert virksomhet i Ukraina og har generelt god erfaring. Ukraina ønsker et tettere samarbeid med Norge blant annet i energispørsmål.

Både statsminister Arsenuy Yatsenuk og deputy chairman of the state fiscal service Mr Anatoliy ga svært tydelige signaler om både ønske og tiltak for å motarbeide korrupsjonen i Ukraina. Dette ble understreket av en invitasjon til å melde fra hvis noen var kjent med mistenkelige og/eller ulovlige transaksjoner. 

Fra åpningen av Egersund Seafoods butikk i Kiev