Toppmøte i New Delhi, India

GIEK Kredittforsikring er tilstede på toppmøte i New Delhi 16-18 April. Mulighetene for norsk næringsliv i Asia er store. Hvordan kan din bedrift utnytte mulighetene i denne dynamiske verdensdelen?

Norway – Asia Business Summit arrangeres for 5. gang, og deltakerlisten er imponerende.

Arrangementet byr på en rik utveksling av ideer fra toppledere for bedrifter med solid fotfeste i regionen og lokal ekspertise. 

For å lese mer om arrangementet: http://norway-asia.com/

Dersom du skal delta og ønsker å avtale et møte, kontakt Steffen Skaar, Leder for Fisk – og Sjømat.

Steffen Skaar, Mob: 468 54 067, mailto: Steffen.skaar@giekkreditt.no