Eksport-Finansierings-Seminar 10.april

GIEK kredittforsikring, GIEK og Eksportkreditt Norge inviterer til eksportfinansieringsseminar 10. april 2015, kl.08:30, i Gamle Logen. Seminaret passer godt for bedrifter som eksporterer eller har planer om å eksportere, og som ikke kjenner til finansieringsordningene fra før eller ikke har brukt kredittforsikring for å sikre salget sitt før.

Dette er en gylden mulighet til å få et bedre innblikk i hvordan kredittforsikring og eksportfinansiering fungerer. Finn ut hva kan du få ut av det som norsk eksportør. Vi ser frem til å møtes og fortelle hva vi kan bistå deg med, sier Ronny Karlsen Ahlberg, Senior Kredittrådgiver/RM i GIEK Kredittforsikring.

Representanter fra Eksportkreditt Norge, GIEK og GIEK Kredittforsikring viser hvordan de kan hjelpe deg og din bedrift. I tillegg vil eksportøren Element Logic dele sine erfaringer med å benytte statlige eksportfinansieringsløsninger.

Programmet for dagen:

08:30 – Registrering

09:00 - Administrerende direktør Jarle Roth i Eksportkreditt Norge ønsker velkommen, og vi får innlegg fra:

  • Erik Bruce, Senioranalytiker i Nordea
  • Lars Hasle, Senior Vice President, Eksportkreditt Norge
  • Odd Solheim, Kundeansvarlig i energi- og industriavdelingen i GIEK
  • Ronny Karlsen Ahlberg, Senior Kredittrådgiver i GIEK Kredittforsikring
  • Element Logic, den norske eksportøren av Autostore systemer, vil også dele sine erfaringer med eksportfinansieringsordningen.

12:00 - Lunsj Vi håper å se deg.  Meld deg på her!