FROKOST SEMINAR 5. MAI

GIEK Kredittforsikring inviterer til frokostseminar tirsdag den 5. mai. Temaet er: Hvilke betalingsrisikoer står man ovenfor når man eksporterer varer?

Frokostseminaret er gratis og påmelding skjer ved å sende en mail mailto:pamelding@giekkreditt.no

 

Programmet er som følger:

Kl. 0800-0815     Frokost

Kl. 0815-0845     Intrum Justitia AS
Intrum Justitia As har siden 2004 gjennomført undersøkelsen European Payment Index blant titusenvis av bedrifter over hele Europa. Rapporten gir informasjon om betalingsrisiko på makronivå for det Europeiske næringslivet. Seniorrådgiver Jan W. Græsvik fra Intrum vil presentere rapporten supplert med egne og offentlige tall.

Kl. 0845-0915     GIEK Kredittforsikring AS
GIEK Kredittforsikring AS har siden 1920-tallet vært en viktig støttespiller for norske eksportører. Seniorrådgiver Mona Johansen informerer om hvordan GIEK Kredittforsikring AS kan sikre deg mot tap på fordringer slik at du kan drive handel over hele verden.