Gjenopplev Eksportkonferansen 2015

GIEK, Eksportkreditt Norge og GIEK Kredittforsikring arrangerte Eksportkonferansen 2015 og delte ut Eksportprisen til Lerøy Seafood Group. Her kan du se en hele eksportkonferansen på nytt og gjenoppleve litt av stemningen.  

GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og GIEK satte "Risiko i nye og ukjente markeder" på dagsorden på Eksportkonferansen 2015.

Nå kan du se hele Eksportkonferansen 2015 på nytt ved å trykke her.

Eksportkonferansen er en viktig arena for aktører innen norsk eksport. GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og GIEK utgjør det statlige støtteapparatet for eksportfinansiering, og har derfor skapt en felles møteplass hvor norske eksportører og samarbeidspartnere kan lære av hverandres erfaringer. Vi håper arrangementet kan inspirere flere til å ta kontakt med oss, og bli bedre kjent med den statlige eksportkredittordningen.

Konferansen samler ulike bedrifter og bransjer, store og små bedrifter, alle med internasjonale ambisjoner. I tillegg til å hedre de som har lykkes i det globale markedet, tar vi her også opp utfordrende temaer og problemstillinger som opptar norske eksportbedrifter.

Lerøy Seafood Group; Vinneren av eksportprisen 2015