Møt GIEK Kredittforsikring på Nor-Shipping 2015

Leder for Industriavdelingen Arnfinn Løv-Mikkelsen og våre Senior Kredittrådgivere Jørn Persen, Ulrik Høisæther og Mona Johansen deltar på Nor-Shipping messen på Lillestrøm 2-5. juni. Dersom du ønsker å møte oss der, er det bare å ta kontakt. 

Nor-Shipping messen på Norges Varemesse på Lillestrøm, er kanskje årets største event for den maritime bransjen. Her er det utstillingerkonferanser og førsteklasses muligheter for nettverksbygging. Nor-shipping messen er en møteplass for den internasjonale maritime industrien. 2015 har Nor-Shipping messen 50-årsjubileum. 

GIEK Kredittforsikring har mange engasjement innenfor maritim sektor. Dette er derfor en møteplass vi prioriterer å være tilstede på, sier Arnfinn Løv-Mikkelsen.

Konferansen er en faglig og sosial møteplass for den maritime bransjen. Her treffer vi eksisterende kunder, potensielle kunder og flere av våre samarbeidspartnere.