Møt GIEK Kredittforsikring på Pelagisk Arena 2015

Leder for Fisk og Sjømat avdelingen, Steffen Skaar, deltar på årets Pelagiske Arena og Torskefiskseminar i Ålesund hhv 25. og 26 august 2015. Han vil være tilgjengelig for å treffe deg der. Dersom du ønsker et uforpliktende møte er det bare å ta kontakt.

FHF og Sjømatrådet har i de seneste år hatt hver sine pelagiske samlinger, primært rettet mot de samme pelagiske næringsaktørene. Nå slår de sammen disse samlingene til en felles "Pelagisk Arena", som arrangeres i Ålesund 25. august i år.

Les mer om Pelagisk Arena her