GIEK Kredittforsikring er på lufta med Nytt Forretningssystem

GIEK Kredittforsikring har nå innført et nytt forretningssystem og alle kunder har i den forbindelse fått tilgang til en ny Kundeportal.

Nytt Forretningssystem

GIEK Kredittforsikring har i lenger tid arbeidet med et nytt forretningssystem som våre kunder har blitt kjent med under navnet K2-prosjektet. Mandag den 12. oktober gikk vi på lufta med det nye systemet og alle våre kunder fikk tilgang til en helt ny kundeportal den 13. oktober. Enn så lenge så har overgangen til nytt system gått tilnærmet smertefritt.


Vi vet imidlertid at det ofte kan gå litt tid fra man starter opp til man oppdager feil og mangler med helt nyutviklede system. Vi ber derfor dere om å melde ifra til oss dersom dere opplever at noe er feil eller noe ikke fungerer, slik at vi kan rette det opp så fort som mulig.


Dersom du lurer på noe, ta kontakt med din kundeansvarlig.