Sjømatdagene på Hell 2016

GIEK Kredittforsikring deltar på Sjømatdagene 2016. Sjømatdagene er sjømatnæringens største og viktigste møteplass. Konferansen satte rekord i 2015 med 450 deltakere. Konferansen foregår over to dager, 19. og 20. januar 2016, og finner sted på Scandic Hell Hotell utenfor Trondheim. Fra GIEK Kredittforsikring deltar Ronny Karlsen Ahlberg, Ole-Henning Os og Ulrik Høisæther, som kan kontaktes ved spørsmål om våre produkter og tjenester.

Sjømatdagene 2016

NSL fortsetter suksessen. I mer enn 20 år har NSL samlet konferansedeltakere til Scandic Hell, tidligere til "Laksedagene", og de seneste årene til "Sjømatdagene". Arrangementet har utviklet seg i takt med næringen og Sjømatdagene er i dag befestet som den største og viktigste møteplassen for hele sjømatindustrien. Arrangementet samler rundt 450 mennesker de to dagene konferansen foregår, deriblant en stor andel beslutningstakere.

Fiskeribladet Fiskaren har sammen med Intrafish valgt Sjømatdagene som arena til utdeling av prisen "Årets navn i norsk sjømatnæring".  

Bewi vil for første gang i 2016 utdele et stipend kalt "Bewi-stipendet". Stipendet, som er på 10.000 kroner, vil gå til en student som har viet sine studier til sjømatnæringa. Begge utdelingene vil finne sted i forkant av festmiddagen den 19.januar.

Fra GIEK Kredittforsikring deltar Ronny Karlsen Ahlberg (Mob: 415 25 486), Ole-Henning Os (Mob: 412 06 009) og Ulrik Høisæther (Mob: 926 30 063), som kan kontaktes dersom dere ønsker å avtale et lite møte ifm sjømatdagene.