Møt GIEK Kredittforsikring på "Den Store Pengedagen"

Mange bedrifter har utviklingslyst- eller behov og har gode prosjekter og ideer, men trenger veiledning og pengestøtte. NHO Vestfold tilbyr nå en formiddag som kan øke bedriftens forståelse for det offentlige og private virkemiddelapparatet. Konferansen har NHO Vestfold kalt "Den Store Pengedagen" og den finner sted på Støperiet i Tønsberg tirsdag den 6. september 2016. Her kan du blant annet møte Mona Johansen i GIEK Kredittforsikring og få innføring i hvordan vi kan hjelpe dere.

Du kan rekke 7 korte møter med de som er relevante for deg

Velg de spesialistene du ønsker, du kan rekke 7 korte møter med enten Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond, EU Nettverk Viken, Connect, Deloitte, DNB, Nordea, SpareBank 1 BV, Eksportkreditt, GIEK, GIEK Kredittforsikring, Growhtwheel, Nettverksbanken, Onsagers, Silicia, Start, Høgskolen HSN eller InnoWin.

Disse...

 • kan forskningsrådets BIA-program og SkaffeFUNN
 • jobber med det regionale Oslofjordfondet
 • representerer Innovasjon Norges offentlige tilskudds-, låne- og garantiordninger, rådgivnings-, nettverks- og profileringstjenester
 • leder SIVAs inkubatorprogram
 • finner frem i jungelen av EU-midler og forstår Horisont 2020-utlysningene
 • rådgivning til søknadsskriving og prosjektutvikling
 • gir råd fra banken om omstillingsfaser og kostnadstilpasninger
 • kan revisjon
 • kan alt om internasjonal selskaps- og næringsbeskatning
 • kjenner norsk eksport
 • gir deg nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • kan innlede forsknings- og utviklingsprosjekter for bedriften
 • gir kredittforsikring til små og mellomstore norske bedrifter
 • har visuelle verktøy som utfordrer den tradisjonelle forretningsplanen
 • har kontorlokaler og kurs for samspill, prosessjobbing og kompetanseheving
 • kan immaterielle rettigheter, kartlegging, beskyttelse og håndheving av varemerker, patenter og design

I tillegg til frokost holdes et faglig foredrag, av Camilla Viland, som jobber i DNBs analysegruppe om økonomiske utsikter og utvikling i næringslivet. Det blir også en kort presentasjon av en lokal bedriftsleder som har hatt nytte av virkemiddelapparatet og en som akkurat nå har en god.

Vår Senior Portfolio Manager Mona Johansen vil være til stede. Dersom du ønsker å avtale noe med henne før den 6 septmber kan hun kontaktes på Mobil: 905 81 855 eller mona.johansen@giekkreditt.no

Meld deg på seminaret ved å trykke på linken her.