Satser på norske eksportører med nytt eksportteam

Eksportteamet

Eksportkreditt Norge, GIEK, Innovasjon Norge og GIEK Kredittforsikring har etablert et felles eksportteam som sammen skal møte norske bedrifter som ønsker å lykkes ute i verden.

Hvem skal besøkes og hva er formålet ?

De fire organisasjonene vil sammen plukke ut bedrifter fra hele landet som de skal besøke. I første runde er det bedrifter i Møre og Romsdal som står for tur. I startfasen vil det primært være bedrifter med over 100 millioner i årlig omsetning som vil få besøk av det nyetablerte eksportteamet, men i fremtiden vil også andre bedrifter være aktuelle.

Formålet med prosjektet er å teste ut om det gir merverdi for norske bedrifter å møte et samlet tilbud fra de fire organisasjonene. Ambisjonen er å tydeliggjøre tilbudet til eksportbedriftene og hjelpe dem ut i nye markeder.

– Det kan være krevende for eksportbedriftene å ha kunnskap om og kunne utnytte de ulike virkemidlene som er tilgjengelige. Eksportteamet er vårt felles tiltak for å prøve å forbedre dette. Vi har stor tro på at Eksportteamets innsats vil gi positive resultater. Det viktigste er imidlertid ikke dette ene teamet i seg selv, men at vi trekker lærdom av teamets erfaringer og gjør endringer i våre egne organisasjoner til eksportørenes beste, sier de fire administrerende direktørene Anita Krohn Traaseth (Innovasjon Norge), Wenche Nistad (GIEK), Erica Blakstad (GIEK Kredittforsikring) og Olav E. Rygg (Eksportkreditt Norge).

Ønsker du mer informasjon om Eksportteamet?

Ta kontakt med oss: 

NAVN

ORG

Epost-adresse

Telefon

Jostein Djupvik

EKN

jod@eksportkreditt.no

48029128

Atle Bjørkheim

GIEK

abj@giek.no

93028280

Kristine Bugge Lie

GK

kristine.bugge.lie@giekkreditt.no

40724005

Inger Teigstad

IN - Nord

intei@innovasjonnorge.no

48238123

Tor Erik Lillebø

IN - Midt

tolil@innovasjonnorge.no

99162579

Ragnhild Kristin Espeland

IN - Vest

raesp@innovasjonnorge.no

99021872

Marion Emilsen

IN - Sør

mafry@innovasjonnorge.no

95986627

Eirik Henriksen

IN - Øst

eihen@innovasjonnorge.no

48119565

Forkortelser:
Eksportkreditt Norge = EKN
Garanti Instituttet for Eksport Kreditt = GIEK
GIEK Kredittforsikring = GK
Innovasjon Norge = IN  

Eksportkreditt Norge

Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Det gjør selskapet gjennom å tilby norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører. Kundene kommer fra hele verden, og kjøper alt fra skip, borebakker og undervannsteknologi, til solpaneler og vannkraftturbiner, kinostoler og designtjenester.

Garanti Instituttet for EksportKreditt - GIEK

GIEK fremmer norsk eksport og norske bedrifters internasjonalisering gjennom å stille garantier på vegne av den norske stat.  GIEK kan stille ulike typer eksportfremmende garantier som kan avlaste både kommersiell og politisk risiko. Dette er garantier som avlaster risiko som norsk eksportør påtar seg eller som avlaster risiko som utenlandske kjøper påtar seg eller som avlaster risiko som kjøpers eller eksportørs bank påtar seg. GIEK kan også stille investeringsgarantier som avlaster for politisk risiko for i forbindelse med norske bedrifters investeringer i utlandet.

GIEK Kredittforsikring

GIEK Kredittforsikring skal fremme norsk næringsliv med særlig vekt på SMB og eksport, gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. Vi er i dag Norges største kompetansesenter for kundekredittforsikringer og Norges eneste norskregistrerte kredittforsikringsselskap. Våre medarbeidere har god kunnskap innen regnskapsanalyse og om de land og bransjer som norske eksportører handler med.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norges hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet. Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter, gjennom ulike former for finansiering, kompetanse og rådgivning. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land.