Vi har ledig stilling som BI-FORRETNINGSUTVIKLER

I GIEK Kredittforsikring har vi en egen avdeling for Forretningsutvikling og IKT. Vi ønsker nå å styrke denne avdelingen med en person som vil få et særlig ansvar for videreutvikling og vedlikehold av selskapets BI-løsning (datavarehus), og forvaltningen av innholdet på selskapets digitale plattformer.

GIEK Kredittforsikring er et 100% statlig eiet selskap. Eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har som formål å fremme norsk næringsliv med særlig vekt på SMB og norsk eksport, gjennom å være en kompetent, engasjert og langsiktig tilbyder av kredittforsikring. GIEK Kredittforsikring skal sikre norske bedrifter mot tap på fordringer, og har evnen og viljen til å tilby kredittforsikringskapasitet i gode og dårlige tider, slik at norske bedrifter kan drive trygg, sikker og lønnsom handel over hele verden. Vi er i dag 34 ansatte og har et årlig forsikret volum på ca 44 milliarder NOK. Vi ønsker nå å styrke vår avdeling for Forretningsutvikling og IKT, og søker etter en

FORRETNINGSUTVIKLER
Som Forretningsutvikler vil du være underlagt avdelingen for Forretningsutvikling og IKT (FU), som samarbeider tett med selskapets operative avdelinger, ledelse og IT-leverandører. Du vil få et særlig ansvar for videreutvikling og vedlikehold av selskapets BI-løsning (datavarehus), og forvaltningen av innholdet på selskapets digitale plattformer.

Vårt IT-forretningssystem er et standard leverandørbasert forsikringssystem på Microsoft plattform. I disse dager skal en BI-løsning etableres. BI-løsningen vil bli en del av leverandørens standardsystem, og vil med det bli deres ansvar. Ny medarbeider vil ha en sentral rolle i forbindelse med dialog og bestilling overfor leverandøren, og samtidig jobbe tett på interne ressurser for å avdekke og realisere deres og våre kunders behov.