Vi har ledig stilling som FORSIKRINGSSELGER

Vår avdeling for Salg- og Kunderelasjoner har behov for å styrke mannskapet for å nå vekstmålene til selskapet. GIEK Kredittforsikring skal vokse i nye markeder og vil rekruttere en utgående selger med ansvar for nysalg. Selskapet skal satse på markedsføring i digitale flater for å gjøre selskapet og produktene mer kjent.

FORSIKRINGSSELGER - NYSALG KREDITTFORSIKRING

GIEK Kredittforsikring er et 100% statlig eiet selskap. Eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har som formål å fremme norsk næringsliv med særlig vekt på SMB og norsk eksport, gjennom å være en kompetent, engasjert og langsiktig tilbyder av kredittforsikring. GIEK Kredittforsikring skal sikre norske bedrifter mot tap på fordringer, og har evnen og viljen til å tilby kredittforsikringskapasitet i gode og dårlige tider, slik at norske bedrifter kan drive trygg, sikker og lønnsom handel over hele verden. Vi er i dag 34 ansatte og har et årlig forsikret volum på ca 44 milliarder NOK. Vi ønsker nå å styrke vår avdeling for Salg- og Kunderelasjoner, og søker etter en

SELGER - NYSALG KREDITTFORSIKRING

GIEK Kredittforsikring har produkter som gir stor nytte næringslivet, i form av risikoavlastning og som sikringsinstrument for handelstransaksjoner. Produktene kan bidra til å utløse finansiering i bank. Produktene våre er godt kjent i eksportrelaterte bransjer, som Sjømatnæringen, men mindre kjent i bransjer innenfor annen norsk industri. Vi vil ha fokus på å markedsføre selskapet mot nye bransjer i løpet av de kommende årene, og vi vil ansette en selger for å følge opp markedsføringsaktiviteten med direkte kundehenvendelser.

Som selger hos oss vil du være underlagt Avdelingen Salg- og Kunderelasjoner, som samarbeider tett med selskapets Underwriting-avdeling. Du vil få et særlig ansvar for nysalg mot nye prioriterte markedssegmenter.

Selskapet er i en endringsfase, og vi ønsker oss en engasjert og utadvendt person med stå på vilje og som drives av å skape resultater. Jobben vil innebære en del reisevirksomhet. Du bør ha stor interesse for norsk næringsliv samt evne og vilje til å påvirke beslutningsprosesser hos kunder for å lykkes.


ARBEIDSOPPGAVER:

 • Nysalg mot prioriterte industrisegmenter
 • Gjennomføre kundemøter
 • Utarbeide forsikringstilbud og oppfølging
 • Deltakelse på messer og seminarer

KVALIFIKASJONER:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Analytisk, nøyaktig og selvstendig
 • Relevant høyere utdanning, minimum Bachelor grad
 • Positiv serviceinnstilling, godt humør og gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra utgående salg er en fordel
 • Kundeportefølje eller kjennskap til Industri er en fordel
 • Erfaring fra Forsikring/Bank/Finans er en fordel

VI KAN TILBY:

 • Konkurransedyktig betingelser
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Trivelig miljø i hyggelig lokaler i Oslo sentrum
 • Stillingen lønnes etter avtale. Tiltredelse etter avtale.

Høres dette spennende ut?

Kontakt Leder for Salg og Kunderelasjoner:
Steffen Skaar, steffen.skaar@giekkreditt.no, tlf: 468 54 067


Søknad inkl. CV, attester og vitnemål sendes innen 26. februar 2017 til GIEK Kredittforsikring, Postboks 1341 Vika, 0113 Oslo eller på epost til: post@giekkreditt.no

Søknadspapirer returneres ikke.