Kontraktsforsikring

Single Risk produktet er som navnet tilsier det motsatte av en portefølje forsikring. Her kan man avdekke risikoen på en leveranse, et prosjekt, en kontrakt til en spesifikk kjøper.

Man kan også avdekke flere leveranser så lenge alle del-leveransene tilhører en og samme kontrakt. Det som kjennetegner Single Risk produktet er at avdekningen gjelder en -1- kontrakt til en kjøper.

Under en Single Risk forsikring kan man velge om man kun vil ha førleveringsrisikoavdekning (dvs avdekning for netto produksjonskostnader før levering), om man vil ha kredittforsikrings avdekning (dvs avdekning for kredittrisikoen etter levering), eller om man vil ha en kombinasjon av begge avdekningene (dvs avdekning fra man signerer kontrakt gjennom hele produksjonsperioden til levering og frem til man har mottatt betaling fra kjøper). Maksimal risikoperiode (produksjonstid + kredittid) vi kan avdekke er 2 år.

Førleveringsrisikoavdekning

For mange selskaper er det ikke bare utestående kreditter som representerer en risiko. For virksomheter med lang produksjonstid og/eller som leverer spesialproduserte varer kan det viktig å sikre seg mot at kjøper går konkurs under produksjonstiden.

Førleveringsrisikoavdekningen sikrer forsikringstakeren mot tap som kan oppstå i produksjonstiden før levering dersom inngåtte kontrakter ikke blir gjennomført eller oppfylt av kjøper som følge av konkurs, insolvens eller politiske hendelser.

Maksimalt risikobeløp som dekkes under førleveringsrisikoavdekningen er lik selvkost (netto produksjonskostnad) for den aktuelle kontrakten. Dvs direkte og indirekte omkostninger som forsikringstakeren har hatt i forbindelse med den aktuelle kontrakten fram til et eventuelt brudd på kontrakten fra kjøperen sin side. Dersom det skjer innbetalinger under kontrakten før bruddet, vil risikobeløpet bli redusert tilsvarende.

Vi dekker inntil 90% av risikobeløpet. Figuren under er ment som en illustrasjon på førleveringsrisikoavdekningen: