Kredittforsikring med førleveringsdekning

Kredittforsikring med førlevering er en porteføljeforsikring som dekker hele eller deler av kredittsalget som bedriften har til sine kunder. Forsikringen dekker risikoen i perioden både før og etter levering. 

Produktet er beregnet på bedrifter som produserer etter ordre, og hvor produksjonsperioden er lang.

Forsikringsdekningen starter allerede i det en ordre er bekreftet og gjelder helt til betaling har funnet sted. 

Produktet dekker tap på fordringer som skyldes både kommersiell risiko (insolvens og betalingsuvilje) og politisk risiko (krig, indre uroligheter, mangel på valuta).

Kredittforsikring med førleveringsdekning passer best ved salg av standardvarer som har en betydelig markedsverdi. Produktet bygger på standard kredittforsikring, men inkluderer perioden før levering. Forsikringen er betinget av selgeres plikt til å produsere og levere varen, samt kjøperens plikt til å betale. Forsikringen gjelder allerede fra avtaletidspunktet. Om levering har funnet sted er ikke avgjørende. Forsikringen gjelder ikke for manglende betaling som skyldes at kjøper hadde rett til å avbestille. 

I mange tilfeller vil kredittforsikring med førleveringsdekning benyttes i en finansieringsavtale. 

Eksemplet under viser en produksjonsbedrift som produserer etter ordre. Det går lang tid fra orden gjøres til produktet er ferdig produsert og levert. Produksjonsbedriften får finansiering allerede ved ordremottak, på 70% av ordreverdien. Finansieringsgraden øker når levering er gjennomført. NB! GIEK Kredittforsikring yter ikke selve finansieringen, men forsikrer at oppgjøret fra sluttkunde finner sted. Finansieringsselskapet tar pant i forsikringspolisen utstedt av oss, slik at de overtar retten til en eventuell erstatningsutbetaling.