Leverandørfakturaforsikring

Leverandørfakturaforsikring er et produkt som må benyttes i samarbeid mellom en bedrift og dens bankforbindelse eller en annen finansinstitusjon. Leverandørfakturaforsikring er designet for å lette driftsfinansieringen gjennom å forlenge kredittperioden på fakturaer fra dine leverandører. Dette gjøres ved at banken betaler eller finansierer leverandørfakturaene dine, og gir deg en utvidet frist for å betale fakturabeløpet tilbake til banken.Forsikringen kan benyttes som sikkerhet mot bestemte leverandørfakturaer, eller være en del av et Supply Chain program.

Forsikringen er basert på at banken betaler underleverandøren på forfallstidspunktet. Det vil deretter bli opprettet et lån i banken på eksakt samme beløp hvor bankens kunde (din bedrift) gis en forlenget kredittid. 

Banken forsikrer sin risiko gjennom en kredittforsikringsavtale hos GIEK Kredittforsikring.Hvor stor kredittforsikringsramme GIEK Kredittforsikring kan tilby banken avhenger av den finansielle situasjonen til din bedrift. I forbindelse med en søknad vil vi kredittvurdere bedriften. 

Leverandørfakturaforsikring gir finansieringskapasitet, siden produktet ikke belaster eiendelene i balansen. Produktet er derfor godt egnet der banken allerede har tatt pant i de eiendeler bedriften har på balansen, og der hvor det ikke er ønskelig å pantsette flere eiendeler.

Reverse Factoring/ Supply Chain Financing (SCF)

Supply Chain Financing / Reverse Factoring fokuserer på hvordan hele verdikjeden best mulig kan finansieres, ved at kreditteksponeringen vris mot den mest solide parten i forholdet kunde- leverandør. Banken kjøper ut fordringene som underleverandør har mot kunde, og gir kunde utvidet betalingsfrist. GIEK Kredittforsikring forsikrer bankens eksponering mot kunde. For banken betyr forsikringen at mindre kapital må holdes av / mer risikoevne / høyere kredittramme kan innvilges.

Fordeler for underleverandør i et SCF – program:

  • Raskere oppgjør av fordringer gir en nedgang DSO (Days Sales Outstanding =  bedre likviditet)
  • Oppgjør fra bank istedenfor fra kunde (bedre kredittverdighet på kundefordringer)
  • Kontantstrøm fra fordringssalget kan gå til å nedregulere bankgjeld, og balansen blir mindre, hvilket gir fordelaktig effekt på nøkkeltall som soliditet, ROCE (retur non capital employed)
  • Banken tilbyr billigere finansiering enn leverandør har internt.

Fordeler for kunde i et SCF – program:

  • Forlenget DPO (Days Payables Outstanding = bedre likviditet)
  • Siden leverandør sparer på sin finansiering, så kan kunde forhandle prisavslag
  • Siden det er banken (og forsikringsselskapet) som tar risikoen med økt kredittid, så har dette en positiv effekt for forholdet mellom underleverandør og kunde