Visjon, Misjon og Kjerneverdier

Visjon:

Trygghet og vekst for norsk næringsliv

Misjon:

GIEK Kredittforsikring skal fremme norsk næringsliv med særlig vekt på SMB og norsk eksport

Kjerneverdier:

Engasjert, Kompetent og Langsiktig