Om Oss

GIEK Kredittforsikring er eiet av den norske stat. Eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet har sine røtter tilbake til 1920 tallet og har tidligere vært organisert som en avdeling i Garanti-instituttet for Eksportkreditt før selskapet ble formelt etablert som en egen juridisk enhet i 2001. Garanti-instituttet for Eksportkreditt forvaltet eierskapet frem til 31. desember 2014. 

Vi forsikrer kundefordringer både på utenlandske og norske kjøpere, med kredittider på inntil 2 år. GIEK Kredittforsikring har en politisk føring om å tilby forsvarlig risikoavdekning til små og mellomstore bedrifter, men betjener også store konsern. Vi skal fremme norsk næringsliv og eksport gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter. GIEK Kredittforsikring har utstedt kredittforsikringer for kundefordringer til over 150 forskjellige land, men volumet er klart størst innen EU. 

Vi er i dag Norges største kompetansesenter for kundekredittforsikringer og Norges eneste norskregistrerte kredittforsikringsselskap. Våre medarbeidere har god kunnskap innen regnskapsanalyse og om de land og bransjer som norske eksportører handler med.

Ledelsen

Administrerende direktør     Erica Johanne Blakstad
Leder Forretningsutvikling og IKT   Jan-Erik Graarud
Leder Underwriting   Arnfinn Løv-Mikkelsen
Leder Salg og Kunderelasjoner   Heidi Simonsen
Leder Juridisk   Tor Øyvind Brækken
Leder Kreditt   Thor Høstmark Løve
Leder Økonomi & Administrasjon   Thomas Noer
Risk Manager & Compliance   Jens Firman

 

Vår historie