Slik fungerer kredittforsikring med førlevering

Kredittforsikringsavtale med førlevering:

Kredittforsikring med førleveringsdekning sikrer bedriftens løpende kredittsalg fra ordre er mottatt og bekreftet og til fakturaen er betalt. Premien beregnes ut fra fakturaverdien av selskapets totale ordre fra godkjente kjøpere i en perioden, multiplisert med fastsatt premiesats. Premiesatsen settes ut fra forsikret volum, bransje, markeder, soliditeten til kjøperne, og selskapets tapshistorikk.

Kostnadene ved forsikringen kan legges inn i din kalkyle slik at premien ikke reduserer dine egne fortjenestemarginer. Samtidig må du også ta med i regnestykket at en slik forsikring vil kunne redusere selskapets finanskostnader ved at banken din kan gi deg bedre betingelser.

Forsikringen er betinget av at det innvilges særskilte kredittgrenser på dine dine kunder. Kredittgrensebeløpet setter en øvre grense for hvor mye selskapet kan ha utestående til enhver tid på kunden. Beløpet blir fastsatt etter en grundig kredittsjekk fra av GIEK Kredittforsikrings side.

Når passer Kredittforsikring med førleveringsdekning ?

Produktet er tilpasset selskaper som selger standardiserte produkter, og som ønsker å sikre seg mot tap både før og etter levering.

Jeg er blitt kunde – hva skjer videre:

Etter at kredittforsikringsavtalen er inngått, sender vi deg innlogging til kundeportalen. I kundeportalen administrer du alt som vedrører forsikringen. Du vil inngå i et kundeteam bestående av en kundeansvarlig, en underwriter og en jurist. Kundeansvarlig passer på at forsikringen dekker ditt behov, mens underwriter vurderer alle dine løpende forespørsler om kredittgrenser. Juristen vil bistå deg med deg i å følge opp mislighold som måtte oppstå hos kundene dine. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, men i det daglige vil interaksjon stort sett foregå via kundeporten. I kundeportalen vil du kunne:

  1. Søke kredittgrenser på nye kunder, eller og redusere/ øke eller avslutte eksisterende kredittgrenser. De aller fleste søknadene vil du få svar på i løpet av 12-24 timer. Har du en solid kunde og kredittgrensen er under MNOK 2, vil du kunne få du kunne få svar i løpet av 30 sekunder. Dersom søknadsbeløpet er høyt eller det må gjøres grundigere vurderinger kan saksbehandlingstiden bli noen virkedager før du får svar. 
  2. Rapportere inn fakturaverdi på ordrevolum (salgsoppgave) som du har hatt i en gitt periode. Mest vanligNormalt må er å salgsoppgaverapportere inn sendes inn en gang pr mnd. Dette kan gjøres ved å laste inn Een eExcel- fil lastes opp i kundepportalen. Salgsoppgaven danner grunnlaget for fakturapremieberegningen.
  3. Rapportere mislighold. Dersom en utestående faktura har vært forfalt i mer enn 30 dager, må ytterligere ordrebekreftelser og leveranser holdes tilbake. Melding om betalingsmislighold må rapporteres sendes innen 60 dager etter forfall. Både før og etter utbetaling legger viVi legger opp til et nært samarbeid med dere som kunde for best mulig å sikre inndrivelse av utestående beløp.