Slik fungerer vår kredittforsikring

Kredittforsikringsavtalen

Kredittforsikringsavtalen er en rammeavtale som sikrer bedriftens kredittsalg. Premien regnes ut fra selskapets totale kredittsalg i en gitt periode multiplisert med den premiesatsen som er satt i avtalen. Premiesatsen bestemmes ut i fra forsikret salgsvolum, bransje, markeder, egenskaper ved kjøperne og selskapets tapshistorikk.

Kostnaden ved forsikringen kan du legge inn i din kalkyle slik at premien ikke reduserer dine egne fortjenestemarginer. Samtidig må du også ta med i regnestykket at kredittforsikring vil kunne redusere selskapets finanskostnader ved at banken din kan gi deg bedre betingelser.

I polisen fastsettes det særskilte kredittgrenser på alle dine kunder. Dette beløpet setter en øvre grense for hvor mye selskapet kan ha utestående til enhver tid på en debitor. Beløpet blir fastsatt etter en grundig kredittsjekk av debitor fra GIEK Kredittforsikrings side.

Jeg har blitt kunde - hva skjer videre?

Etter at kredittforsikringsavtalen er signert, så sender vi deg innlogging til kundeportalen. I kundeportalen administrer du alt som vedrører forsikringen.  Du vil inngå i et kundeteam bestående av en kundeansvarlig, en underwriter og en jurist. Kundeansvarlig passer på at avtalen dekker ditt behov, mens  underwriter vurderer alle dine løpende forespørsler knyttet til kredittgrenser. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, men i det daglige vil interaksjonen stort sett foregå via kundeportalen. I kundeportalen vil du kunne:

1.Søke kredittgrenser på nye kunder, eller redusere/ øke eksisterende kredittgrenser på eksisterende kunder. Vi svarer deg så fort vi kan, og du får stort sett svar i løpet av 12-24 timer. Noen ganger kan det ta ett minutt dersom beløpene er under MNOK 2 og kunden er god. Andre ganger kan det ta flere dager, dersom vi må innhente informasjon fra tredjeparter langt unna.

2. Rapportere inn kredittsalget (salgsoppgave) som du har hatt i en gitt periode. Mest vanlig er å rapportere inn en gang pr mnd. En excel fil lastes opp i kundeportalen. Salgsoppgaven danner grunnlaget for faktura.

3. Rapportere mislighold. Dersom en utestående faktura har forfalt med mer enn 30 dager, må ytterligere leveranser holdes tilbake. Melding om betalingsmislighold må rapporteres innen 60 dager etter forfall.

4. Sende inn krav om erstatning. Dersom purringer ikke fører frem, så vil vi erstatte tapet. Krav om erstatning må sendes inn sammen med dokumentasjon av fordringen. Både før og etter utbetaling legger vi opp til et nært samarbeid med dere som kunde for best mulig å sikre inndrivelse av utestående beløp.

Utbetaling av erstatning vil finne sted innen 30 dager etter at dokumentert krav er mottatt dersom kravet skyldes insolvens eller politisk risiko. Skyldes tapet betalingsuvilje fra privat eller offentlig kjøper, skjer utbetaling normalt 6 måneder etter forfallsdato.