Vilkår

GIEK Kredittforsikring har 2 hovedprodukter, Kredittforsikring (KF) og Single Risk (SR). Kredittforsikring er en porteføljeforsikring mens Single Risk er en kontrakts/prosjekt forsikring. Begge produktene har Særlige Vilkår, Produktvilkår (KF eller SR) og Generelle Vilkår.

De Særlige vilkårene regulerer de punktene som er spesielle for hver enkelt kunde og hver enkelt polise, som for eksempel premiesats, dekningssatser, rapporteringsfrekvenser osv.

Produktvilkårene er spesifikke for hvert enkelt produkt. Det betyr at KF eller SR-produktvilkår er like for alle kunder som har hhv Kredittforsikring eller Single Risk poliser.

De Generelle vilkårene er like for alle kunder, uansett produkt.