Finansiell Rapportering

GIEK Kredittforsikring fører både vanlige bedriftsøkonomiske regnskaper og forsikringstekniske regnskaper.

Driften styres etter de bedriftsøkonomiske regnskapene, mens de forsikringstekniske regnskapene er de som leveres inn til Foretaksregisteret i Brønnøysund hvert år.

Regnskapsføringen i skadeforsikringsselskaper (og herunder Kredittforsikringsselskaper) er regulert i forskrift til regnskapsloven om årsregnskap i forsikringsselskaper. Forskriften regulerer oppstillingsplanen som benyttes ved offentligjøring av regnskaper. Denne skiller seg fra "vanlige bedrifsøkonomiske regnskaper" gjennom oppdelingen i (Forsikrings)tekniske og ikke-tekniske regnskap.

Dette medfører at enkelte poster vises forskjellig i de bedriftsøkonomiske regnskapene og i de forsikringstekniske regnskapene. Blant annet gjelder dette premieinntekssiden, noe som skyldes at bedriftsøkonomisk regnskap tar hensyn til inntekter bokført i kalenderåret, mens de forsikringstekniske regnskapene tar hensyn til premieinntekter i "underwriting året".

GIEK Kredittforsikring er fra andre halvår 2014 pålagt å offentliggjøre regnskapsrapporter på hjemmesidene våre. Ved å benytte linkene under vil kunne finne kvartalsrapporter og årsrapporter. Fra og med 2015 viser rapportene de forsikringstekninske regnskapene, som også kan finnes ved ta kontakt med Foretaksregisteret i Brønnøysund rundt september hvert år.

GIEK Kredittforsikring 2019

GIEK Kredittforsikring 2018

GIEK Kredittforsikring 2017

GIEK Kredittforsikring 2016

GIEK Kredittforsikring 2015

GIEK Kredittforsikring 2014

GIEK Kredittforsikring 2013